Studie-info

 • In dit gedeelte vind je meer informatie over de bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement (NW&I) en de masteropleidingen Innovation Sciences (IS) en Sustainable Business and Innovation (SBI).

  Eerst zal wat algemene informatie over de opleidingen worden verstrekt, waarna specifieke en praktische informatie en contactgegevens voor huidige studenten wordt gegeven. Er zal daarna aandacht worden besteedt aan de mogelijkheden binnen de opleidingen voor minors en horizonverbreding. Ten slotte volgen er nog wat leuke en interessante links.

  Faculteit en departement
  De bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement en de masteropleidingen Innovation Sciences en Sustainable Business and Innovation vallen samen met 4 andere bacheloropleidingen en een tiental masteropleidingen onder de faculteit Geowetenschappen. De website van de Faculteit Geowetenschappen bevat naast informatie over het onderwijs en het onderzoek dat verricht wordt ook een overzicht van het nieuws uit de verschillende onderdelen van de faculteit. Binnen de faculteit vallen NW&I, IS en SBI onder het departement Innovation, Environmental and Energy Sciences, welke vaak met de Nederlandse afkorting IMEW (Innovatie-, Milieu- en Energiewetenschappen) wordt aangeduid.

  Informatie over je opleiding van de Universiteit Utrecht
  De studiepunt-website is dé site met alle informatie vanuit de Universiteit over je opleiding. Hier vind je onder andere overzichten van alle cursussen, cursusroosters, overgangsregelingen en studiegidsen. Ook informatie over het Honours College, minors en studeren in het buitenland vindt je op deze website. Daarnaast zijn er gegevens van de docenten en de studieadviseur te vinden.

  Studiepunt Geowetenschappen
  Bij Student Affairs Geosciences kun je terecht met vragen over onderwijs, roosters, studievoortgangsoverzicht, tentamens, vrijstellingen, studeren in het buitenland en het aanvragen van je diploma. Het Studiepunt zit op de eerste verdieping van het Koningsbergergebouw. Op werkdagen is zijn ze geopend van 10:30 uur tot 11:30 uur en 's middags van 12:30 uur tot 14:30 uur. Ook zijn ze binnen deze tijden telefonisch bereikbaar. Het telefoonnummer is: (030) 253 95 59. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook altijd. Het e-mailadres is: studentaffairs.geo@uu.nl

  Persoonlijke begeleiding
  Bij de studieadviseur kun je terecht met vragen over de inhoud en de planning van je opleiding, maar ook met alle (studeer)problemen die je ondervindt en die je studie nadelig kunnen beïnvloeden. Onze studieadviseur Pieter Louwman is aanwezig op maandag tot en met woensdag en vrijdag. Op maandag en woensdag is van 13:00 tot 14:00 uur open spreekuur. Tijdens dit spreekuur kun je zonder afspraak terecht voor korte vragen. Voor andere momenten kan je een afspraak maken bij het secretariaat: (030) 253 1625 of je kunt langs het secretariaat gaan: 10.27 in het Van Unnikgebouw. Pieters e-mail adres is p.a.louwman@uu.nl.

  Daarnaast geeft Studentenservice heel veel informatie, van studieloopbaanadviezen, studeren in het buitenland tot studentenpsychologen. Op
  QDeskis meer informatie te vinden over de dienstverlening en staan antwoorden op vaak gestelde vragen.

  Commissaris Educatief van Helix
  Dit jaar is Evelien Smit, als commissaris educatief, dé aangewezen persoon binnen Helix om vragen op het gebied van onderwijs te beantwoorden. Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs of medezeggenschap, dan kun je een e-mail sturen naar educatief@nwsvhelix.nl of kom langs bij de Helixkamer.

  Cursusinschrijving
  Via het studieinformatiesysteem Osiris kun je je, gedurende de Inschrijftermijnen, inschrijven voor cursussen. Voor alle vakken van NW&I, IS en SBI dien je je via Osiris in te schrijven, anders mag je het vak niet volgen. Mocht je de inschrijfdeadline hebben gemist, dan heb je tijdens de na-inschrijving nog een kans je toch in te schrijven voor een cursus. Echter bestaat er tijdens de na-inschrijving de kans dat de cursus al vol zit.
  Tevens kun je in Osiris terecht voor het opvragen van je tentamenresultaten en je studievoortgang. Inloggen verloopt hetzelfde als via SOLIS-mail, dus met je studentnummer als gebruikersnaam en je SOLIS-wachtwoord als wachtwoord. In het hoofdscherm krijg je de mogelijkheid om je adresgegevens te veranderen. Het is belangrijk dat dit adres juist is om alle post van de universiteit te kunnen ontvangen.
  Wil je je inschrijven voor een 3e vak? Hiervoor kun je gebruik maken van
  dit formulier. Aanvragen voor een extra cursus moeten binnen de reguliere inschrijfperiode ingediend worden. Zorg ervoor dat je bent ingeschreven voor je andere cursussen voordat je deze aanvraag indient.

  Als je problemen ondervindt met de inschrijving kun je tijdens de inschrijfperiode contact opnemen met het Studiepunt Geowetenschappen: studiepunt.geo@uu.nl.

  Studiegids en de Onderwijs & Examenregelement (OER)
  De meeste rechten en plichten voor jou als student staan beschreven in de studiegids. Achterin deze gids staat het zogenaamde OER, waarin artikelen opgenomen zijn over onder ander de eisen aan de profileringsruimte, de afronding van cursussen en vooropleidingen. Naast dit "wetboek" (op te halen bij het Studiepunt), kunnen door docenten per cursus nog een aantal zaken worden vastgelegd. Dit wordt gedaan in de studiewijzer die aan het begin van de cursus uitgedeeld dient te worden. Kom je in de studiewijzer iets tegen waarvan je vermoedt dat het in strijd is met het Onderwijs- en Examenreglement, dan kun je dit melden bij de docent of via educatief@nwsvhelix.nl.

  Examenaanvraag en Examencommissie
  Examenaanvragen (om af te studeren) worden door het studiepunt verwerkt. Via het e-mailadres van het studiepunt kun je daarnaast de examencommissie van de opleiding bereiken.

  Minor en profileringsruimte
  Binnen de bachelor zijn 45 ECTS vrij in te vullen met cursussen die aansluiten bij jouw ambities en talenten. Dat kunnen losse cursussen zijn, maar ook een samenhangend pakket: een minor.Het volgen van een minor is niet verplicht: het is een van de mogelijkheden om de profileringsruimte in te vullen. Er zijn verschillende redenen om voor een minor te kiezen. Bijvoorbeeld omdat je je graag wilt verdiepen in een ander vakgebied dat aansluit bij je persoonlijke interesses. Of omdat een bepaalde minor een goede voorbereiding of zelfs een ingangseis is voor het masterprogramma dat je na de bachelorfase wilt volgen. Op de minorwebsite vindt je meer informatie over alle minors aan de UU.

  Wanneer je geen minor volgt maar losse keuzevakken gaat kiezen is het belangrijk te weten dat er vaak ingangseisen verbonden zijn aan een vak. Hier moet je aan voldoen wil je het vak volgen. Ook zijn er vakken die niet open staan voor bijvakkers. Als laatste is het belangrijk dat minstens 15 ECTS op niveau 2 moeten zijn binnen de 45 ECTS profileringsruimte. Niveau 2 geeft aan dat het gaat op een vak op gevorderd niveau. Binnen een minor wordt er altijd rekening mee gehouden dat de studenten geen problemen ondervinden met bovengenoemde eisen aan keuzevakken.

  Honoursprogramma
  Het Honours College is voor studenten die nóg meer verbreding en verdieping willen en aankunnen. Het programma bestaat uit meerdere onderdelen of cursussen en wordt gevolgd met studenten van verschillende opleidingen binnen de faculteit Geowetenschappen. Het grootste gedeelte van deze cursussen volg je ‘bovenop’ je normale studie, je zult dus harder moeten studeren dan de gemiddelde student. Toelating tot het Honours College wordt alleen verleend via een selectieprocedure. Deze selectieprocedure is gebaseerd op je behaalde cijfers, je CV en op grond van een motivatiebrief. Voor meer informatie kun je kijken op de
  Honours College webpagina. Ook kun je contact opnemen met voorlichting.geo@uu.nl.

  Mastermogelijkheden
  Uiteraard bieden de masteropleidingen Innovation Sciences en Sustainable Business and Innovation een goede aansluiting op de bachelor NW&I. Ook de masteropleidingen Sustainable Development en Energy Science zijn toegankelijk met een bachelordiploma NW&I.
  Andere masteropleidingen hebben vaak bepaalde instroomeisen. Het is daarom zinvol in een vroeg stadium van je studie te informeren wat die eisen zijn. Op die manier kan je bijvoorbeeld in je profileringsruimte rekening houden met deze eisen.
  De master Drug Innovation bijvoorbeeld wordt door sommige NW&I-studenten interessant bevonden. Voor toelating in deze master is een minor Farmacie nodig.

  Voor meer informatie over mogelijkheden ná je bacheloropleiding NW&I kun je altijd terecht bij de studieadviseur Pieter Louwman.

  Stages
  Op zoek naar een stageplaats? Of wil je weten wat je allemaal voor een stage moet regelen? De faculteit Geowetenschappen heeft een Stagebank opgericht.
  Bedrijven die op zoek zijn naar stagiaires plaatsen hier vacatures. Daarnaast kun je op deze website informatie vinden over het regelen van een stage.

  Leuke en interessante links
  De website van de onderzoeksgroep Innovation Studies vind je hier.

  Een filmpje op YouTube waar de speech te zien is van wijlen Steve Jobs bij zijn aanvaarding van een doctoraat van Stanford waarin hij op nogal inspirerende wijze uitlegt wat hem tot een succesvol innovator/innovatie manager heeft gemaakt, klik hier.

COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.