Buitenland

  • Gedurende je Bachelor en Master bestaat er de mogelijkheid in het buitenland te studeren. Dit wordt gezien als een leuke maar vooral leerzame ervaring waarbij je veel zelfstandigheid en communicatie vaardigheden opdoet. Als je echter graag in het buitenland wilt studeren is het handig dit al vroeg te beslissen. Op deze manier kan je ervoor zorgen dat je zo min mogelijk uitloop hebt op je studie. Bij de bachelor NW&I is het eigenlijk niet mogelijk om binnen drie jaar je diploma te halen als je daarbij ook naar het buiten land wilt, houd hier rekening mee. Tijdens je Master is een half jaar in het buitenland studeren makkelijker te realiseren, zonder uitloop. Voor alle informatie omtrent studeren in het buitenland kun je kijken op de website van de UU.

    Daarnaast is er een lijst opgesteld met partneruniversiteiten van de Universiteit Utrecht die vakken aanbieden die interessant zijn voor studenten van NW&I, IS en SBI. In dit bestand is tussen haakjes aangeven of het een partneruniversiteit betreft van de gehele universiteit of specifiek van Geowetenschappenfaculteit.

COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.