OuCie presents: Ouderdag 2018

 • Mar 16
  OuCie presents: Ouderdag 2018
 • Het is weer bijna tijd voor de ouderdag. Ook dit jaar zijn er een heleboel leuke en interessante activiteiten georganiseerd voor jullie ouders!

  Zo wordt er een college over inspirerende innovaties en bijpassend werkcollege gegeven, die jullie ouders meer inzicht zullen geven in de studie Natuurwetenschap en innovatiemanagement. 

  Schrijf je ouders (en jezelf) in voor 9 maart 2018 door een e-mail te sturen naar helix@uu.nl met daarin de namen van je ouders en je eigen naam.

  Mis deze uitgelezen kans niet om je ouders te laten zien hoe het studentenleven er uit kan zien voor slechts een bijdrage van € 5 per persoon!

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.