Onderwijs Evaluatie Panel (OEP) Jaar 2

 • Sep 19
  Onderwijs Evaluatie Panel (OEP) Jaar 2
 • Onder het genot van een gratis lunch zullen we de vakken van de vierde periode van het tweede jaar bespreken: ‘Innovatieproject 1’ en ‘Philosophy of Science and Ethics’. Het OEP is voor het hoorcollege Management of Innovation Processes.

  Tijdens het OEP kun je al je opmerkingen over het vak, de behandelde stof, docenten en werkvormen plaatsen. De kwalitatieve feedback die wordt verkregen tijdens de OEPs wordt door de opleidings commissie gebruikt om een advies voor docenten en het managementteam van de opleiding te formuleren. Ook wordt er gecontroleerd of dit advies wordt opgevolgd.

  Door je mening te geven tijdens de OEPs help je echt mee met het verbeteren van ons onderwijs!

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.