NoZoToBo + WinXie onthulling

  • Sep 19
    NoZoToBo + WinXie onthulling
  • Na een zonnige vakantie gaat twee weken weer strijden op de universiteit je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Klinkt als de hoogste tijd voor een borrel! De Ouwe Dikke Dries opent haar deuren voor menig Helixiaan die even wil bijkomen tijdens de maandelijkse (No)ZoToBo. Zorg dat je er tussen 21:00 uur en 22:00 uur bent, dan krijg je namelijk het eerste drankje gratis! Op deze avond zal ook het thema en de locatie van de WinXie, onze jaarlijkse wintersportreis, onthuld worden!

  • Disclaimer en voorwaarden
    NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

    NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.