MusiCie: Open Podium

 • May 17
  MusiCie: Open Podium
 • Lieve Helixianen,

  17 mei staat het welbekende Open Podium op de planning. Dus trommel al je Helixvriendjes op en stel een act samen, want het belooft een gezellige avond te worden! Dit jaar is er helaas geen aansluitend Helixfeestje, maar om dat goed te maken zijn de kosten veel lager en is de locatie in de stad zodat na afloop direct kan worden gefeest. En als klapper op de vuurpijl doet dit jaar niet alleen het bestuur een optreden, maar ook het KKB. Inschrijven voor een act kan op de Helixkamer en inschrijven voor de activiteit zelf kan op de website. Succes met repeteren en zie jullie dan!

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.