Education Evaluation Panel IS

 • Sep 17
  Education Evaluation Panel IS
 • Scroll below for English!

  Onder het genot van een gratis lunch zullen we het vak van periode 4 van afgelopen jaar bespreken: Consultancy Project. Tijdens het OEP kun je al je opmerkingen over het vak, de behandelde stof, docenten en werkvormen plaatsen. De kwalitatieve feedback die wordt verkregen tijdens de OEPs wordt door de onderwijscommissie gebruikt om een advies voor docenten en het managementteam van de opleiding te formuleren. Door je mening te geven tijdens de OEPs help je echt mee met het verbeteren van ons onderwijs!

  During this evaluation panel you will have the opportunity to provide qualitative feedback regarding the course ‘Consultancy Project’. This feedback will be used to formulate an advice for the management team of the master programs. Therefore, giving your feedback during the meeting of the evaluation panel really makes a difference in the quality of your master program. As always, you can enjoy a free lunch during the evaluation!

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.