Commissiebedankdag

 • Sep 18
  Commissiebedankdag
 • Ons bestuursjaar is bijna ten einde en we kijken met veel trots terug op een prachtig jaar. Dit jaar had echter nooit zo mooi kunnen zijn als we niet onze commissieleden hadden gehad. Om alle commissieleden te bedanken voor hun inzet afgelopen jaar organiseren wij een commissiebedankdag. Tijdens commissiebedankdag gaan we sloepvaren door de grachten van Utrecht. Om 15:00 uur stappen we op bij Oudegracht 177 en varen we anderhalf uur door onze mooie stad. Vervolgens gaan we rond 17:00 uur naar de Helixkamer waar pizza’s (pizza’s kosten € 6) worden bezorgd. Gedurende de gehele middag en avond is er de beschikking over bier, fris en hapjes.

  De gehele dag, op de pizza’s na, is gratis. Mocht je een deel van de dag niet kunnen, is dat ook niet erg, want je kunt tijdens de gehele activiteit in- of uitstappen.

  Schrijf je dus snel in!

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.