Algemene LedenVergadering

 • Feb 14
  Algemene LedenVergadering
 • De halfjaarlijkse ALV vindt dit jaar plaats op 14 februari om 17:00 uur in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek op de Uithof.

  Hier wordt gereflecteerd op het afgelopen half jaar. Het bestuur presenteert het Tussentijds Beleidsoverzicht en de Voortgang Begroting. Hierbij worden ook de resultaten van de ledenenquête besproken. De enquête komt in januari op de kamer te liggen. Bij deze ALV worden ook de halfjaarlijkse commissies geïnstalleerd. Uiteraard krijgen alle aanwezigen twee gratis drankjes. Tot dan!

  On the 14th of February the General Assembly will take place in the Boothzaal. During this Assembly the policy and the budget so far will be evaluated. Please note that this Assembly will be held in Dutch.

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.