Algemene LedenVergadering (ALV)

 • Sep 12
  Algemene LedenVergadering (ALV)
 • Het nieuwe collegejaar is weer begonnen en dat betekent dat er ook voor Helix een verandering aankomt. Tijdens de Algemene LedenVergadering evalueert het XXVIIe bestuur het afgelopen jaar. Het bestuur doet dit door het jaarverslag en de afrekening met de ALV te bespreken. Hierna is het kandidaatsbestuur aan de beurt: haar beleidsplan en begroting voor komend jaar worden gepresenteerd. Wil jij meebeslissen over de koers die Helix volgend jaar gaat varen? Kom dan naar de ALV en laat jouw stem horen.

  De ALV zal beginnen om 17:00 uur, met inloop vanaf 16:30 uur, in de Boothzaal van de Universiteitsbibliotheek. Er is de mogelijkheid om op eigen kosten pizza te bestellen. Daarnaast krijgt iedereen twee gratis drankjes!

 • Disclaimer en voorwaarden
  NWSV Helix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele lichamelijke, psychische of materiële schade opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door NWSV Helix. Bij een inschrijving voor een activiteit zijn de ingeschrevenen verplicht het inschrijfgeld te voldoen, tenzij er vòòr de inschrijvingsdeadline wordt uitgeschreven. Wanneer na de inschrijvingsdeadline afgemeld wordt voor een activiteit, dient er voor vervanging gezorgd te worden, met in achtneming van de reservelijst en in medeweten van het bestuur der NWSV Helix. Wanneer er niet voor vervanging kan worden gezorgd, dient er betaald te worden voor de activiteit, binnen 10 werkdagen na afloop van de activiteit. Tenzij het bestuur anders besluit.

  NWSV Helix is not responsible for any physical, psychological or material damage during events which are organized by NWSV Helix. Signing up for an event requires the participant to pay the requested fee, unless the participant cancels before the deadline. When participation for an event is cancelled after the deadline, the participant should find replacement with compliance to the backup list and in correspondence with the Helix board. When there is no replacement available, the cancelled participant has to pay the event costs within 10 days after the event. Unless the board decides different.
COPYRIGHT © NWSVHELIX 2017. SOME RIGHTS RESERVED.
DEVELOPED BY DUTCH EARTH.